Voor mij staat good food voor bewust kiezen voor wat je eet in plaats van gedachteloos van alles in je mond stoppen. Aandacht voor je voeding door na te denken over voedingswaarde, door zoveel mogelijk zelf te bereiden en daar ook plezier aan te beleven en door anderen daarvan te laten meegenieten. Ik bak en kook dan ook graag en vaak.

  • Home
  • /
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Pukster.nl

Pukster verwerkt uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) het blog. Uiteraard gaat Pukster zorgvuldig om met de informatie die we verzamelen en we stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van Pukster.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 mei 2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij gegevens opslaan, hoe wij deze gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Hosting

Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor JustHost. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. JustHost heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

JustHost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. JustHost is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

JustHost is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

E-mail en nieuwsbrieven

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van JustHost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. JustHost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer.

Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Winacties

Door jouw deelname aan winacties ga je er mee akkoord dat, als je de winnaar bent, je e-mailadres en adresgegevens worden doorgegeven aan het bedrijf waarmee de samenwerking van de winactie is ingezet. Zij verzenden namelijk vaak rechtstreeks de prijs aan de winnaar. Wij zullen nooit adresgegevens doorspelen aan derden. De winnaar van een winactie krijgt persoonlijk bericht en over de winacties wordt verder niet gecorrespondeerd aangezien dit te arbeidsintensief is.

Prijzen worden beschikbaar gesteld door externe bedrijven. Zij verzenden vaak direct aan de winnaar. Pukster heeft hier geen invloed op. Wel doen wij ons best om dit snel en goed te laten verlopen. Wij zijn echter niet aansprakelijk te stellen voor leveringsproblemen en/of het eventueel niet afhandelen van de winactie door het externe bedrijf. Heb je je prijs nog niet ontvangen en wacht je al even? Dan neem je gewoon even contact met ons op, we informeren dan graag even verder voor je.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. Dit gebeurt grotendeels o.b.v. cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen. Perfect Portret gebruikt cookies om jou te herkennen bij een evt. volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Heb je hier problemen mee? Je kunt jouw browser zo instellen dat jouw cookies niet worden opgeslagen.

Waarvoor worden deze cookies gebruikt? Omdat we graag willen weten hoe bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken we Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

En verder? We willen het je graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Pukster op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.